Vefsn kommune er i gang med bygging av barnehage i bydelen Andås. Nye Andås barnehage bygges med fem avdelinger.