Mer info om forhåndsstemming og valg i Vefsn finner du her:  www.vefsn.kommune.no/valg 

Vil du stemme et annet sted? Tid og sted finner du her: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/