Musikal er et tverrfaglig kunstnerisk uttrykk, som omfatter både sang, dans og teater. I Vefsn Kulturskole ser vi på tilbudet som et fordypningstilbud i scenekunst for elever som er spesielt interessert i ett eller flere av disse fagene. Musikal er et krevende fag der du skal mestre flere uttrykk på samme tid, og det krever mye øving og selvdisiplin. Det er derfor nødvendig å ha sceneerfaring og ferdigheter i sang, dans eller teater fra før. 

Musikalundervisningen er produksjonsrettet, der vi jobber med store og små musikalske numre og forestillinger som skal framføres gjennom året. Kulturskolen setter opp musikal annethvert år. Vi har musikal fra 10 år og setter sammen gruppene etter alder og nivå. I tillegg har vi MIX-tilbudene for de aller minste. Her er sang, lek og bevegelse den sentrale delen av undervisningen.

Adam musikal
Fra musikalen "Hairspray" som ble satt opp i 2019 :-)