I sommer blir det en midlertidig parkering på Bystranda langs kanalen og utenfor det utleide området som Øyfjellet Wind benytter.                                                                                                                                                                                                                                            

Det er satt opp byggeplassgjerde mot området hvor det lagres deler til vindmølleparken, slik at området skal være trygt for både voksne og barn.

Merk at det stedvis er smal passasje, så vis hensyn til medtrafikanter.

 

Her regner vi med det skal være tilstrekkelig med parkering for alle badeglade gjester. Vi håper på en solrik sommer med gode badetemperaturer!

 

Når vindmølleutbyggingen er ferdig, tar Vefsn kommune sikte på å videreutvikle området rundt bystranda. Vi har fått tilsagn om at Øyfjellet Wind ønsker å yte et bidrag til dette mye benyttede friluftsområdet.

Parkering Bystrand.jpg