Widescreen_TS_kommune_Januar_BokmålIkke-så-flink.jpg


Visste du at:

 • På tross av at gruppen hadde den største nedgangen fra 2020 er det fortsatt menn over 45 år som er mest utsatt i trafikken

 

 • Av de som omkom på norske veier i 2021 var 69 menn og 18 kvinner. Det betyr at 80% av de drepte var menn og 20% kvinner. 

 

 • Fart, rus, uoppmerksomhet og manglende egensikring fortsatt er de største årsakene til ulykker

 

 • Alle har et ansvar for seg selv og andre i trafikken. For å oppnå nullvisjonen må alle, fotgjengere, syklister og bilførere bidra

 

 • Det omkom i 87 personer i trafikken i 2021, til sammenligning var det 208 i 2010 og 339 i 2000. 
  På tross av at dette er et rekordlavt antall er det 87 personer bak statistikken og mange berørte og pårørende. 
  1 tapt liv er et liv for mye. Les pressemelding for mer informasjon. 

 

 • Tallet på hardt skadde har dessverre ikke hatt den samme nedgangen som for omkomne, dette viser at fokuset på trafikksikkerhet fortsatt bør være høyt i stat, fylkeskommune, kommune og hos den enkelte trafikant. 

  Informasjon hentet hos Trygg Trafikk