Vefsn kommunestyre har i møte 29.03.2023 (sak 25/23) vedtatt områderguleringsplan for Nesbruket, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

Formålet med planen er å legge til rette for industriell utvikling.


Plankart Nesbruket

Du finner sakens dokumenter til kommunestyret samt opptak fra behandlingen på kommunetv. Plandokumentene kan tilsendes ved forespørsel.

Du kan klage på vedtaket og eventuell klage må sendes skriftlig til Vefsn kommune, på e-post til post@vefsn.kommune.no eller til postboks 560, 8651 Mosjøen innen 09.06.23

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må framsettes skriftlig for Vefsn kommune innen 3 år fra dagens dato (19.05.23).