Innlevering av listeforslag

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling (Valgloven § 6.3),

må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

I Vefsn kreves det minst 212 underskrifter.

 

Listeforslag med vedlegg må leveres til postmottaket for registrering her på rådhuset. Ta kontakt med postmottaket, da de tidvis har lite bemanning.


I tillegg må vedlegget, leveres elektronisk til rigmor.leknes@vefsn.kommune.no

Veiledning om utfylling av listeforslaget finner dere på valg.no 

Der finner dere også malene til listeforslaget. 

Vedleggsmal

 

Listeforslagene vil bli lagt ut her på heimesiden etterhvert som de kommer inn.

Partier som har levert inn listeforslag

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet de Grønne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti

Vefsn Tverrpolitiske parti

Venstre

Lister godkjent av Valgstyret 28.mai 2019