Barnehage

Ledige småbarnsplasser

for barn født i 2017 og 2018 

Ledige storbarnsplasser for barn født 2014/2015/16
Elsfjord barnehage - kommunal    
Drevja barnehage - kommunal    
Krinkelkroken barnehage - kommunal                                                   
Kulstad barnhage - kommunal              
Skjervengan barnehage - kommunal    
Andås barnehage - kommunal    
Olderskog barnehage - kommunal    
     
Skaland Naturbarnehage - privat    
Landbruksskolens barnehage - privat    
Dolstad barnehage - privat    
Askeladden barnehage - privat    
Regnbuen barnehage - privat    
Kippermoen Friluftsbarnehage- privat    
Mosjøen FUS barnehageprivat    
Tiøringen barnehageprivat    
Nyrud barnehageprivat    
Fagertun barnehageprivat    
Nøtteliten familiebarnehageprivat    
Bukkene Bruse familiebarnehageprivat    

Når det står "flere" ledige plasser, betyr det er er 2 eller flere ledige plasser i barnehagen.