Om stillingen
Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF, jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Samarbeidet skal bygge på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

Kommunene skal nå ansette en kommunal samhandlingsleder til sekretariatsfunksjonen i Helsefellesskap Helgeland. Det vil være en samhandlingsleder for kommunene på Helgeland, med kontorsted enten i Alstahaug, Brønnøy, Rana eller Vefsn.

Arbeidsgiver vil være en av kommunene i Helsefellesskap. Faglig oppfølging av stillingen vil skje gjennom kommunerepresentantene som deltar i strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet- og vertskommunen.

Etablering av stillingen er med forbehold om kommunestyrenes godkjenning.


Søk på stillingenUtlysingstekst

100% prosent fast stilling som interkommunal samhandlingsleder for Helgeland, tiltredelse av stillingen er etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
Samhandlingsleder for kommunene skal samordne, koordinere arbeidet innen følgende hovedområder:

 • Utvikle felles kommunale strategier gjennom tett kontakt med kommunale helseledere og nøkkelpersoner i kommunene
 • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten aktivt legge til rette og koordinere arbeidet i Helsefellesskapet
 • Bidra til å samordne og styrke kontakten mellom kommunene og utdanningsinstitusjonene/kompetansemiljø
 • Ivareta og koordinere kontakten med KS, innen områder av nasjonal og regional interesse
 • Arbeide med å legge til rette for helhetlige og sømløse pasientforløp

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring fra interkommunalt samarbeid og samhandling med helseaktører
 • Strategisk og operativ erfaring fra helsesektoren
 • God kjennskap til samhandlingsreformen og Helsefellesskapet
 • Fordel med ledelseserfaring
 • God IT-kompetanse
 • Det er en fordel med helsefaglig utdanning
 • Minimum treårig høgskoleutdanning eller tilsvarende
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Samfunnsengasjement.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Systematisk med gode ferdigheter ved saksprosesser i nettverk
 • Evne til helhetstenkning, selvstendig, initiativrik og beslutningsdyktig

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning

Vi tilbyr

 • En krevende, utfordrende og utviklende jobb
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fast arbeidstid med stor grad av fleksibilitet
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted: 
Etter avtale i tilknytning til fagmiljøet i et av regionsenter kommunene på Helgeland (Alstahaug, Brønnøysund, Rana, Vefsn) avhengig av ansattes bosted. Det må påregnes en del reisevirksomhet og fysiske møter sammen med Samhandlingssjef i Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland.  Annen reisevirksomhet må også påregnes.  

Arbeidsgiver: 
En av regionsenterkommunen (Alstahaug, Brønnøysund, Rana, Vefsn)   

Kommunene er opptatt av å være en inkluderende arbeidslivsvirksomhet som oppfordrer kvalifiserte personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke.

Kommunene praktiserer meroffentlighet så langt som mulig. Offentlig søkerliste vil utarbeides og søkere kan ikke regne med å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. offl. § 25 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Indre Helgeland Regionråd 99275171, epost: post@ihr.no eller Helgeland Regionråd v/ Stig Sørra, tlf. 902 14 433, epost: stig.sorra@hel.no

Søknadsfrist:  1. september 2022


 

Søk på stillingen