""Åpent møte

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og Studiesenter RKK Vefsn inviterer til åpent møte:

Torsdag 23. februar, kl 18.00-20.00
På Rådhuset i Mosjøen (kommunestyresalen)
Det blir gratis pizza og brus til alle.

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Studiesenter RKK Vefsn sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.
 

Påmelding

Påmelding innen 22. februar 2023 og gjøres ved å klikke på lenke til påmeldingen.


Agenda for møtet

 • Velkommen v/Studiesenter RKK Vefsn
 • Kommunene forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre.
 • Kommunene legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
 • Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord
 • Nye studietilbud fra høsten 2023
 • Meet and greet, pizza og brus – Nord universitet svarer på spørsmål

 

""Kom gjerne på møtet hvis du

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeider i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene


Velkommen 😀