""Kommunestyret vedtok 26.4.2023 ny reguleringsplan for Sjøgataområdet. Dere finner plankart og planbestemmelser på arealplaner.no .

Formålet med reguleringsplanen

Formålet er å ta vare på og utvikle bebyggelsen og kulturmiljøet i Sjøgata verneområde med sin egenart og variasjon etter prinsippet vern gjennom bruk. Det er et mål å sikre et godt samspill mellom bygningsvern og hensynet til den skiftende bruken av bebyggelsen. Kommunen har som intensjon at Sjøgata og Skjervgata skal være levende bygater, der det er attraktivt å bo, oppholde seg og drive næring.

Råd og veiledning

Verneverdiene i Sjøgata må tas vare på gjennom planmessig vedlikehold. Helgeland museum har bygningsvernkompetanse og kan gi råd og veiledning til dem som planlegger tiltak på bygg i Sjøgata. Du finner informasjon om bygningsvernsenteret på helgelandmusem.no

Liste over relevante støtteordning for Sjøgata-området og andre verneverdige bygninger

Brannsikringstiltak - Nordland fylkeskommune gjennom Riksantikvaren

Du informasjon om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder på riksarkivaren.no
 

Kulturminnefondet

Du finner informasjon og hvordan søke på Kulturminnefondet.no
 

Stiftelsen Uni

Du finner informasjon og hvordan søke på Stiftelsen-uni.no
 

Norsk Kulturarv – Ta et tak

Du finner informasjon og hvordan søke på Ta et tak - Norsk Kulturarv.no
 

Sparebankstiftelsen Helgeland

Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her
Du finner informasjon på sparebankstiftelsen-helgeland.no
 

Sparebankstiftelsen DNB:

Du finner informasjon og hvordan søke Sparebankstiftelsen.no
 

Heltzens minnefond – Rana historielag

Du finner informasjon om stipender og støtte til prosjekter på Heltzens minnefond – Rana Historielag.no


Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du finner informasjon og hvordan søke tilskudd til spesielle miljøtiltakpå Landbruksdirektoratet.no


Major og advokat Eivind Eckbos Legat

Du finner informasjon og hvordan søke om støtte på eckbos-legater.no


Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Du finner informasjon og hvordan søke tilskudd til kulturbygg Nordland fylkeskommune - nfk.no

Liste over relevante støtteordninger for Sjøgata-området

Brannsikringstiltak - Nordland fylkeskommune gjennom Riksantikvaren

Du finner informasjon og hvordan søke tilskudd til brannsikring av tette trehusområder på riksantikvaren.no

Kulturminnefondet

Du finner informasjon og hvordan søke på kulturminnefondet.no

Stiftelsen Uni

Du finner informasjon og hvordan søke på stiftelsen-uni.no

Norsk Kulturarv – Ta et tak

Du finner informasjon og hvordan søke på aksjonenTa et tak på norsk Kulturarv.no

Sparebankstiftelsen Helgeland

Sparebankstiftelsen Helgeland – Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for oss som bor og arbeider her.
Du finner informasjon og hvordan søke på sparebankstiftelsen-helgeland.no

Sparebankstiftelsen DNB

Du finner informasjon og hvordan søke på sparebankstiftelsen.no

Mulig relevant for noen bygninger i Sjøgata