Ved krisehendelse kontakt rådmann Erlend Eriksen tlf 905 21 571 eller
kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792.

Servicetorget: 
Telefon:  75 10 10 00   Telefax:  75 10 10 01
Epost:
servicetorg@vefsn.kommune.no
post@vefsn.kommune.no  (sakspost)
okonomi@vefsn.kommune.no (faktura)
Besøksadr:  Rådhuset, Skjervgata 34,  8657 Mosjøen  (hverdager 08.00 - 15.30)
Postadr: Postboks 560,  8651 Mosjøen
Kommunenr: 1824     Org.nr:  844824122    Banknr mm:  Se oversikt
Direktenr til   ANSATTE   ENHETER   VIKTIGE TELEFONNR (nødnr og vakttelefoner)