Vefsn kommune ved pleie og omsorgstjenester inviterer til konkurranse på frisørtjenester for beboere i omsorgsbolig og på sykehjem.

Ønsker du som frisør å komme med et tilbud på frisørtjenester kan du få tilsendt konkurransegrunnlaget ved å ta kontakt med 

Hege Markås Johnsen, Innkjøpsrådgiver – Vefsn kommune

E-post: Hege.johnsen@vefsn.kommune.no

 

Frist for innlevering av tilbud er satt til 19 Januar 2022 kl 12:00.