Den 26 september klokken 18.30 skal det være et gratis foredrag i Mosjøen Kulturhus med fokus Barn som pårørende. Billettene er gratis, men for å få en oversikt over hvem som kommer må disse bookes på nettsiden til kulturhuset.


barn+som+pårørende1.jpg

 

Barn defineres som pårørende når en av foreldrene eller et søsken har psykisk sykdom, alvorlig somatisk sykdom, blir skadet, dør, har et rusrelatert problem eller en funksjonsnedsettelse. 

 

 

Dette vil være e gratisarrangement der vi håper å nå alle foreldre samt de som jobber med barn under 18 år. Hensikten med foredraget er å sette fokus på barn som er pårørende samt de barna som har en vanskelig barndom og få frem viktigheten med å ivareta disse.