Bruksområde

Systemet brukes for å varsle om avvik i driftsituasjoner som stenging av kommunale veger, brudd på vannledninger og andre forhold og hendelser som krever informasjon til beboerne.

Ved beredskapssituasjoner kan Varsling24 bli brukt som en ekstra informasjonskanal.

Hvem varsles?

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en befolkningsvarsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Geografisk område kan være et boligfelt, en del av kommunen eller hele kommunen. Hvem som varsles vil være avhengig av hendelsen det skal varsles om.

Systemet gjør oppslag i flere registre, f.eks. folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Oppdatering av registrene

For å kunne nå deg som bor fast eller midlertidig i Vefsn kommune, må du være registrert med riktig telefonnummer på en adresse i kommunen.

Dersom du aldri har logga deg inn på en offentlig tjeneste på nettet, er du ikke oppført i kontaktregisteret for offentlig forvalting. For pålogging i kontaktregisteret må du bruke MinID, BankID, Buypass, Commfies eller BankID på Mobil (elektronisk id).

Har du telefonabonnement som ikke er registrert i kontaktregisteret, kan du selv registrere deg i tilleggsregisteret i Varsling 24. Du kan også legge inn flere nummer på samme person/adresse og/eller flere adresser på samme nummer.

For å legge inn opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 må du logge deg på med ditt mobilnummer. For å verifisere din mobil må du taste inn PIN-koden som blir sendt deg. Tjenesten koster kr. 1,-.

Sjekk og oppdater dine opplysninger i kontaktregisteret for offentlig forvalting og/eller legg inn dine opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 på varslemeg.no.