Frisklivssentralen er et tilbud til deg som
  • Ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • Står i fare for å få en livsstilssykdom
  • Trenger veiledning til å endre livsstilsvaner
  • Har fått en livsstilssykdom og trenger hjelp til å forebygge videreutvikling
  • Er over 18 år

Frisklivssentralen er også på facebook. Her vil du finne tips til trening og kosthold, oversikt over timer, beskjed om eventuelle avlysninger og andre nyttige tips og fun facts.