rektor.jpg

 

REKTOR HAR ORDET

Kjære elever og foresatte!!  Kjære ansatte!

 

Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 45 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet skole og derfor er nye på Kulstad. Dette skoleåret har vi 304 elever fra 1. til 7. trinn.

 

Skolens viktigste oppgave er læring og danning. Ro, trygghet og et positivt læringsmiljø er en forutsetning for læring. Arbeidet for et godt læringsmiljø vil derfor ha et overordnet fokus for alle på Kulstad skole. Det er derfor også nå utarbeidet en ny og forbedret rutine for forebygging av mobbing og for å stoppe dette når det avdekkes at det skjer. Vi har nulltoleranse overfor mobbing og evt. krenkende adferd overfor andre.

Dette skoleåret vil vi fortsatt ha spesielt fokus på å gi alle elever gode tilbakemeldinger som skal hjelpe dem framover, det vi kaller vurdering for læring. Dette innebærer også at elevene skal læres opp til å bli gode til å vurdere seg selv. Vi skal skifte til ny læringsplattform «SKOOLER» og etter hvert bruke denne aktivt i læringsarbeidet.  

For at elevene skal fungere godt gjennom hele skoledagen og være best mulig mottakelig for læring, er både fysisk aktivitet og kosthold viktige faktorer. Vi vil fortsatt ha fokus på fysisk aktivitet og vi vil være mye ute. Det er dere foreldres ansvar at elevene har en sunn og god matpakke med seg, så skal vi følge opp spising i rolige og trivelige omgivelser. Vi fortsetter med gratis frukt for elevene i perioden mellom høstferie og påske.

Vi har som mål at Kulstad skole og SFO skal være en god og velfungerende organisasjon for elevene, personalet og nærmiljøet. Vi skal være en helsefremmende skole!

Et sted å lære der det er trygt å være. Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med alle foreldre og foresatte!

 

Med vennlig hilsen Tormod Bragtvedt

Rektor