Det vises til  regjeringens pressekonferanse 3. januar 2021. 
Tiltak og anbefalinger kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Beredskapsgruppa har i møte 4. januar besluttet følgende:

Vefsn kommune følger regler og anbefalinger som gjelder for hele landet. Dette omfatter blant annet besøksbegrensninger for alle privatpersoner, hevet tiltaksnivå i ungdomsskole og videregående, anbefaling om hjemmekontor, begrensninger i idrett og arrangement, nasjonal skjenkestopp, antallsbegrensninger i butikker med mer.​

Våre tjenester og tilbud opprettholdes.

Alt av administrativt personale vil der det lar seg gjøre, ha hjemmekontor fram til 18. januar. 

Rådhuset vil fortsette å ha redusert åpningstid. Det vil imidlertid være begrenset antall ansatte tilstede. Vi ber om at besøk avtales på forhånd.

Møter skal som hovedregel holdes digitale, unntak er dersom de er av samfunnskritisk karakter må holdes fysisk.

Pårørende er fortsatt velkommen på besøk i sykehjem. Som for enslige hjemmeboende tillates inntil 2 faste pårørende som besøkende til beboere i sykehjem i perioden 04.01-18.01. Begrensningen gjelder ikke for alvorlig syke og døende.

Tiltaksnivået i ungdomsskolen og videregående skole er hevet til rødt. Elever i ungdomsskolen og videregående må bruke munnbind på skolebussen. Så langt det er mulig anbefales hjemmekontor for alle trinn i grunnskolen når det ikke er undervisning, tilsyn eller andre påkrevde oppgaver.

Kippermoen idrettssenter vil ha noen begrensninger i perioden 04.-18.01. Treningssenter og svømmehall er åpent for publikum. Alle former for organisert innendørsidrett er i perioden avlyst. Gruppetilbud initiert av fysioterapeut, som del av medisinsk behandling, er fortsatt tillatt.​​

Regjeringen har i tillegg foreslått ekstra tiltak i områder med mye smitte. De ekstra tiltakene er ikke aktuelle i Vefsn med dagens smittesituasjon.

Kristin Hurthi
kommunalsjef / beredskapsansvarlig