Vaksinering ved BETEL, Mathias Bruns gate 19 - 12/10 -16/10 (uke 42) kl. 09 - 15.
og ved ELSFJORD SKOLE 14/10 kl. 16 - 18. 

Anbefalte smitteverntiltak innebærer at vaksineringen må gjennomføres med begrensninger for antall personer og avstand og vaksineringen ved Betel er derfor inndelt alfabetisk etter etternavn til følgende tidspunkt:

Mandag 12.10:          A  –  E 
Tirsdag  13.10:          F  –  J
Onsdag 14.10:          K  –  M
Torsdag 15.10:          N  –  Sm
Fredag  16.10:          Sn –  Å

 

Praktisk informasjon:
Vi tilbyr også pneumokokkvaksine.
 

Pris: 
Influensavaksine kr 50,-  og  pneumokokkvaksine kr 450,-
Kun betaling med bankkort eller vipps. Det er utarbeidet køsystem, men lengre ventetid kan påregnes.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene pga covid -19, skal du ikke møte til vaksinering.

Personer i risikogrupper under 65 år, må ta kontakt med egen lege. Evt. spørsmål kan rettes til Vefsn helsestasjon på telefon 75101620.

Hvem anbefales å vaksinere seg?

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte­ og karsykdom
  • kronisk  leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 •  Gravide fra 12. svangerskapsuke

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i g jennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og for­ verring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Personer med hjerte­/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død enn ellers i året. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt enn andre friske kvinner for følgesykdommer, som for eksempel lungebetennelse.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

 

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus.

Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

 

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesong­ influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

 

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikk­ stedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter.

Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger fore­ kommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

 

 

 

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) har oversikt over hvilke vaksiner vi har. Opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine­vaksiner

Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/influensa