Styrer: Anniken Dale

Telefon: 75101335

e-post:  krinkelkroken.barnehage@vefsn.kommune.no

Besøks adresse: Ugleveien 2, 8665 Mosjøen

Post adresse: Krinkelkroken barnehage, Postboks 560, 8651 Mosjøen

Åpningstid: 06.30-16.30

Avdelinger:
Ole Brum (0-3 år)
Lykkeliten (0-3 år)
Amandus  (3-5 år)
Klatremus (3-5 år)