• Vi minner om at smittevernreglene fremdeles gjelder. Dette er spesielt viktig når samfunnet åpnes mer og vi deltar på flere sosiale sammenkomster. 
  • Hold deg hjemme hvis du er syk og ha lav terskel for testing, dette gjelder også fullvaksinerte. 
  • Og så vi oppfordrer vi de av dere som ikke har tatt vaksine, om å gjøre det.

Hvilke råd/regler gjelder nå?
Regjeringens oppdaterte oversikt over nasjonale tiltak