KOMMUNALT VILTFOND 2021

 

 

Fondet kan brukes til:

 

  1. Tiltak for å fremme viltforvaltningen, kunnskapen om viltet og jaktorganisering
  2. Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

 

Link til forskrift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-15-537

 

Søknadsfrist 1 mai 2021.

 

Søknad sendes/leveres:

Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen

post@vefsn.kommune.no