Illustrasjon gruppe barnSøknadsfrist
Du kan søke om barnehageplass hele året, men fristen for hovedopptak for neste barnehageår er 20. februar. 
Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Elektronisk søknad
Det søkes elektronisk via vår hjemmeside: Søke barnehageplass 
Innlogging til elektronisk søknad gjøres med ID-porten/Min ID eller BankID

Hvis du ikke kan søke elektronisk
De som skal søke barnehageplass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg til servicetorget på rådhuset.

Samordnet opptak
Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for  kommunale og private barnehager i Vefsn.

Rett til barnehageplass                  
Barn født før 1. desember har rett til barnehageplass.

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner:  finnes her på vår hjemmeside: Barnehager i Vefsn

Spørsmål  om søknad om barnehageplass kan rettes til enhetsleder barnehage, Sissel Nilsskog Aufles tlf 991 22 903. eller rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf 947 92 191.