Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager, samt SFO er 20. februar 2022.


Det søkes elektronisk via Vefsn kommunes hjemmeside. De som skal søke barnehageplass, men som ikke har anledning til å søke elektronisk kan henvende seg til Servicetorget på Rådhuset. Søkere til SFO kan henvende seg direkte til den SFO de skal benytte.

Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for kommunale og private barnehager.

Informasjon om den enkelte barnehage og kontaktpersoner finnes på kommunens hjemmeside.


Innlogging til elektronisk søknad gjøres med ID-porten/Min ID eller BankID.

Barn født innen utgangen av november 2021 har rett til barnehageplass.

Spørsmål kan rettes til rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf 947 92 191 eller enhetsleder barnehage Sissel Nilsskog Aufles tlf 991 22 903.