Søknadsfrist for hovedopptak til kommunale og private barnehager er 20. februar 2023. Det søkes via Visma foresattportal, og Innlogging gjøres med ID-porten. Samme søknadsfrist gjelder ved søknad om overflytting mellom barnehager.

Vefsn kommune gjennomfører samordnet hovedopptak for kommunale og private barnehager. Les mer om den enkelte barnehage og kontaktpersoner her på vår nettside.

Barn født innen utgangen av november 2022 har rett til barnehageplass. Spørsmål kan rettes til enhetsleder barnehage Sissel Nilsskog Aufles, tlf 99 12 29 03 eller rådgiver oppvekst, Iren Arntsen tlf, 94 79 21 91.