Vefsn formannskap vedtok 29. april å sende forslag til revidert forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Vefsn kommune på høring.


Saksfremlegg fra Valgutvalget - forskrift om godtgjørelse til folkevalgte - Valgutvalget.pdf

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring Vefsn kommune Nordland - Valgutvalget.pdf

 
Høringsfrist12.06.2024


Høringsinnspill sendes til Post@vefsn.kommune.no innen fristen og merkes med 2023/7632