Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Nord Gondol

Formannskapet har i møte den 21.06.22, sak 86/22 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Nord gondol ut til høring og offentlig ettersyn i minst 8 uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Planforslaget legger til rette for etablering av gondolbane fra Mosjøen sentrum til Stortuva på Øyfjellet, samt veg for anleggs- og driftsperioden til toppstasjon. Ved bunnstasjon er det åpnet opp for virksomheter knyttet til gondolheisen, samt museumsanlegg og andre kulturformål.

 

Link til samtlige dokumenter

 

Eventuelle innspill til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller på e-post post@vefsn.kommune.no innen 26.08.22.