Høring om ny skolestruktur i Mosjøen:

- Høringsbrev
Rapport skoleutredning fra WSP 
- Brannteknisk tilstandsanalyse Mosjøen skole fra WSP
- Rapport tilstandsanalyse Mosjøen skole fra WSP

Alle som ønsker det kan sende inn høringssvar, høringsfrist 11. oktober 2021.

Høringssvar sendes til Vefsn kommune via www.vefsn.kommune.no/edialog eller til postboks 560, 8651 Mosjøen