Her vil det være en kompetent person som kan besvare de fleste henvendelser vedrørende helse- og omsorgstjenestene som gis i hjemmet.
Om pårørende ser at det er oppgaver hos sine de ønsker å bidra med for å lette hjemmetjenestens arbeidsoppgaver, kan de gjerne ta kontakt med oss på dette telefonnummeret.

Vi gjør vårt ytterste for at våre pasienter ikke skal merke det vi står i akkurat nå, men håper på forståelse for at vi kan bli forsinket og at det kan forekomme endring på tidspunkt vi normalt bruker å komme på. Avlysning av praktisk bistand kan også skje på kort varsel.
 

Mvh

Elisabeth Bogfjellmo
Enhetsleder Omsorgsdistrikt Nord