Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk
eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn.

Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle
organisasjoner og foreninger.

Forslag til kandidater for kulturprisen for 2022 sendes innen 1. september, enten elektronisk HER, på epost til post@vefsn.kommune.no eller skriftlig til Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen.

Her kan du lese mer om Kulturprisen