Utdeling av kulturprisen for 2017Vefsn kommune deler hvert år ut en kulturpris. Formålet med kulturprisen er å gi honnør til mottakeren og å stimulere til videre arbeid for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen.

Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid for å fremme kulturlivet i Vefsn.

Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle organisasjoner og foreninger.

Forslag sendes innen 1. september 2022 til Vefsn kommune via www.vefsn.kommune.no/edialog.

 

På bildet ser vi Gudmund Røsdal motta kulturprisen for 2017 av daværende ordfører Jann-Arne Løvdahl

Oversikt over tidligere vinnere

2020 Roar Møller
2019: Stein Hauge
2018: Trond Indergård
2017: Gudmund Røsdal
2016: Oladalens venner.
2015: Fred Endresen
2014 Alexander Nordås
2013 Arvid Martinsen
2012 Hans Pedersen
2011 David Kinsella
2010 Trond og Franziska Wika
2009 Mosjøen Hornmusikk
2008 Otto Grundstad
2007 Steinar Brubakk
2006 Mosjøen slalomklubb
2005 Arne Bjørn Stokland
2004 Vidar Johansen
2003 HEDERSPRIS: Kristian Halse
2003 Vefsn Folkehøgskole
2002 Mosjøen Orkesterforening
2001 Lydiabryggas venner
2000 Kippermocupen v/Mosjøen IL
1999 Dolstad barnekor v/Laila Heimland Vesterbukt
1998 Bjørn Johnsen
1997 Halsøy Songkor
1996 Remma Teaterlag
1995 Stein Ivar Mortensen
1994 Erling Lyftingsmo
1993 Ikke utdelt
1992 Frode Gullhav/Jim Ove Lund
1991 Ikke utdelt
1990 Kjell Øksendal
1989 Arnold Kvistvik
1988 Ada Einmo Jürgensen
1987 Henrik Moe Jacobsen
1986 Edvar Valberg
1985 Kjell Jakobsen
1984 Kristian Halse
1983 Leif Nes
1982 Oddmund Bya
1981 Knut Johan Rogne

Statutter for kommunal kulturpris i Vefsn

Vedtatt av formannskapet 01.10.81.
Endret ved kommunestyrevedtak 19.12.94 og 21.11.2018.
Ordlyd endret av oppvekst- og kulturutvalget 8.12.2020


1. Vefsn kommune deler ut en kommunal kulturpris hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og å stimulere arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i kommunen. Kandidatenes økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som skal tildeles prisen.

3. Kulturprisen kan utdeles til enkeltpersoner eller organisasjoner/foreninger som gjennom utøvende eller administrativ kunstnerisk og kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme for kulturlivet i Vefsn.

4. Kulturprisen kan ikke tildeles samme prisvinner mer enn en gang

5. Ordføreren eller den han/hun bemyndiger til det, foretar utdelingen av kulturprisen. Ved overrekkelsen skal prisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.

6. Juryen avgjør hvem som skal få prisen. Juryen kan også bestemme at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Juryen bør forut for sin avgjørelse søke kyndig bistand og innhente råd og uttalelser i den utstrekning det ansees formålstjenlig.

7. Oppvekst- og kulturutvalget er jury.