I frivillighetsbasen er det i dag 10 frivillige lag og foreninger som har skrevet avtale med byparken seniorsenter. Disse lag og foreninger er:

  • LHL Vefsn kommune
  • Nasjonalforeningen Vefsn demensforening
  • Hørselsforeningen Vefsn
  • Helgeland prostatakrefforening
  • Toraderklubben
  • Trekkspillklubben
  • Mosjøen bridgeklubb
  • Mosjøen damebridgeklubb
  • Seniornett Vefsn
  • Seniordans

De fleste lag og foreninger tilknyttet frivillighetsbasen har egne lokaler/kontor for sin forening. I tillegg bruker de lokalene på byparken seniorsenter til sin møtevirksomhet, foredrag, øvinger. De har førsterett til å disponere arealene i byparken seniorsenter på ettermiddag og helg. De betaler ingenting for dette, men har skrevet en samarbeidsavtale med byparken seniorsenter og må bidra med frivillighet inn i seniorsenteret tilsvarende 20 timer i mnd.

Lag og foreninger som trenger et sted å ha sin base kan søke om dette hos oss. Ta kontakt med oss dersom dette skulle være aktuelt.