Vefsn kommune har i samarbeid med frivilligheten utarbeidet Vefsn kommunes frivillige plattformDenne ble vedtatt av kommunestyret 22.09.21.

Dette er grunnlaget for godt samarbeid mellom Vefsn kommune og alle frivillige lag og foreninger. Det skal årlig lages en handlingsplan som konkretiserer tiltak.