Fra 1. november endres/reduseres åpningstiden for servicetorget og for sentralbordet, og blir da slik:
Hverdager 10.00 - 14.00.

Har du avtale med saksbehandler utenom servicetorgets åpningstid, da må du ta kontakt direkte med saksbehandleren når du kommer på Rådhuset.
Telefonliste ansatte

Telefonliste enheter
 


Redusert åpningstid skyldes nedbemanning.