Det er to klasser i konkurransen
Barn/unge opp til 16 år.
Ungdom over 16 år og voksne.

Premiering av vinnere
To vinnere i hver klasse velges ut av en jury som ledes av assisterende Fylkesmann Monica Iveland.
Vinnerne får gavekort på kr 2000,- til førsteplass og kr 500,- til andreplass i hver klasse.

Kontakt Benedicte Forsland hvis du har spørsmål om konkurransen: tlf 75 54 78 53 e-post fmnobfor@fylkesmannen.no

Fotokonkurranse.regler og informasjon

Mer informasjon om konkurransen.

Mer informasjon om Jord i Nord 2018.