Her finner du forslag til temaplan for Leve Hele Livet i Vefsn. I tillegg ligger det ved et eget dokument som heter «Kunnskapsgrunnlag for temaplan…..». Sistnevnte er en oppsummering av den kunnskap som ligger til grunn for innholdet i planen.


Temaplan Leve Hele Livet - Aktiv i Vefsn.pdf

Kunnskapsgrunnlag for temaplan Leve hele livet - aktiv i Vefsn.pdf


Planen har vært jobbet med tverrfaglig i kommunen og har tatt utgangspunkt i Stortingsmeldingen Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for eldre.

Det har vært bred involvering i arbeidet. I prosjektgruppen har det i tillegg til administrasjonen, også vært deltagere fra eldreråd, ungdomsråd, tillitsvalgte, Termik og RKK. Det ble gjennomført en stor digital innbyggerdialog i 2021, det er gjort dybdeintervjuer med interessegrupper/foreninger og det er kommet innspill fra enkeltmennesker pr brev.


Temaplanen skal behandles politisk i november. Innspill eller kommentarer til planen, kan sendes på epost til folkehelse@vefsn.kommune.no

Skriv «Temaplan Leve Hele Livet» i kommentarfeltet.

 

Frist er torsdag 6. oktober kl 1600.