Forslag til felles slamforskrift og retningslinjer til slamforskriften for SHMIL-kommunene.

Du finner hørigsbrev og forslag til forskrift og retningslinjer på SHMIL sitt nettsted.

Innspill sendes til post@shmil.no innen 31. juli 2023.

Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.