Fagutvalget er også styre for Vefsn landbruksfond og for Vefsn jordbruksfond. De 4 folkevalgte  + fagperson landbruk utgjør styrene med resten av utvalget som varamedlemmer..

Navn folkevalgte: Vara:
Tor Aufles AP  - leder

1. Trond Brattbakk - AP

2. Siw Nordmark - AP

Inger Anne Sabakk - SP Christoffer Elsfjordstrand - SP
Vidar Iversen - H Edgar Hauan - H
Kristin E Kongsdal - VTTP - nestleder Bjørn Larsen - FRP

Kontaktinfo, se kommunestyret

Fra Vefsn jeger og Fisk 

Laila Nevervei   - E-post: laila.nevervei@live.no     Tlf: 977 76 407

      Vara Magnar Ånes - Tlf: 920 13 112

Fra Drevja, Fusta og Vefsna forvaltninglag:

Per Tomas Eiterstraum - E-post:   p-eit@hotmail.com 

   Vara:  Inger Kristin Haugen Tlf: 909 66 207

Fra Bondelaget: 

Karl Petter Trondmo    E-post: karl.trondmo@gmail.com

               Vara: Veronika Helen Larsos, Tlf: 992 66 374

Mer kontaktinfo kommer!