Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi og tekniske hjelpemidler

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsnivå, skal kunne ivareta sine daglige aktiviteter best mulig ut fra sine forutsetninger.
 

Hva er tekniske hjelpemidler?

Tekniske hjelpemidler er gjenstander eller tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer i hverdagen.

 Hjelpemidlene skal bidra til å

  • bedre funksjonsevne
  • økt selvhjulpenhet 
  • lette pleiesituasjonen i hjemmet

Formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler?

  • å avdekke og utrede behovet for alle typer hjelpemidler
  • utprøving av hjelpemidler
  • bistand i søknadsprosess
  • tilpasning og enklere montering
  • opplæring i bruken av hjelpemiddelet
  • service og reparasjon

Tjenestebeskrivelser