Vefsn kommune har startet arbeidet med å endre forskriftens pkt. 1.5.1 og 1.5.2.


Forslag til forskrift


I pkt. 1.5.1 foreslås taksten endret fra 1,1 promille av ordførerens godtgjørelse til 0,9 promille. Det utgjør ca. 20%. I pkt. 1.5.2 foreslås taksten endret fra 0,65 promille til 0,5 promille. Dette utgjør også ca. 20%
.
Virkningsdato settes til 1.1.21.

Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.


Vi ber om evt. uttalelse til endring av forskriften innen 1. mars 2021.

Uttalelsen sendes post@vefsn.kommune.no