Kontaktinformasjon

Driftsenhetleder og rektor:
Christian Lind
christian.lind@vefsn.kommune.no
Tlf:  75 10 17 70
Mobil: 472 37 376