Skolehelsetjeneste

Tannhelsetjeneste:
Vi har besøk en gang i mnd av tannpleier.