Eldrerådet har 7 medlemmer:

5 representerer pensjonistene og 2 er politisk valgte fra kommunestyret.

Reglement

Rådet har et eget nytt reglement, vedtatt i kommunestyret 30.10.2019. Dette er basert på ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727

Navn

E-post

Telefon

Representanter

   
1. Inge Skagemo - Leder inge@skagemo.net​ 900 57 979
2. Anna Jakobsen - Nestleder anna-jak@online.no 990 29 796
3. Turid Mæhre Olsen turid.arna.olsen@hotmail.com 924 56 568
4. Laura Olsen lauraol@online.no 991 05 389
5. Ove Wingsternes ove-wi@online.no 905 80 947
6.  Sverre Kulstad - SP  se kommunestyret   
7.  Kine Mosheim - Lysfjord  -VTTP  se kommunestyret  
     

Vararepresentanter

   
Felles for 1-5:    
1.     
2. Elsbet Hundåla elsbet_h@hotmail.com 413 00 225
3. Gunnar Idar Hagen gunnarhagen49@gmail.com 900 28 475
4. Lise Hagfors   918 31 694
5. Kjell Langlien kjell.langlien@online.no 991 05 630
     
For 6:     
  Sigrid Sørdal - AP  se kommunestyret   
For 7:    
  Kristin Elisabeth Kongsdal - VTTP kristin.kongsdal@vefsn.kommune.no 924 61 986

Kontakt

Post til Eldrerådet sendes: Vefsn kommune, p.b. 560, 8651 Mosjøen eller på: e-post til kommunen