Rede eiendomsmegling har visning på ledig leilighet i Wergelandsvegen 8, for brukere med spesielle vilkår. Visningen blir den 05.05.21 mellom kl. 13.00-14.00


wergelandsvegen.jpg

Søknadskjema fåes på visning, på rådhuset eller kan lastes ned

Søknadskjema må leveres rådhuset innen 18.05.21 kl 12.00

Søknad som sendes pr brev sendes til Vefsn kommune v/tjenestekontoret, postboks 560, 8651 Mosjøen

For å sende inn søknad elektronisk benytt tjenesten  eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen