Vefsn kommunestyre har i møte 29.03.2023 (sak 24/23) vedtatt plan for detaljregulering Mosjøen hydrogenanlegg, jamfør plan- og bygningslovens § 12-12

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av produksjonsanlegg for hydrogen.


plankart.png

 

Du finner sakens dokumenter til kommunestyret samt opptak fra behandlingen på kommunetv. Plandokumentene kan tilsendes ved forespørsel.

Du kan klage på vedtaket og eventuell klage må sendes skriftlig til Vefsn kommune, på e-post til post@vefsn.kommune.no eller til postboks 560, 8651 Mosjøen innen 09.06.23

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må framsettes skriftlig for Vefsn kommune innen 3 år fra dagens dato (19.05.23).