Foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning: Kulstad skole, Olderskog skole, Mosjøen skole, Granmoen skole og Elsfjord skole fastsettes til:

 

Barn nr. 1

Barn nr. 2
(35 %
søskenmoderasjon)

Barn nr. 3
(60 %
søskanmoderasjon)

Hel plass

Kr. 2 685,- pr. mnd.

Kr. 1 745,- pr. mnd.

Kr. 1 075,- pr. mnd.

Halv plass

Kr. 1 675,- pr. mnd.

Kr. 1 090,- pr. mnd.

       Kr.   670,- pr. mnd.

1 dag/uke (gjelder Elsfjord og Granmoen)

      Kr.    780,- pr. mnd.

      Kr.    500,- pr. mnd.

Kr.   315,- pr. mnd

Hel plass kan benytte 12 timer eller mer pr uke.
Halv plass kan benytte inntil 12 timer pr uke.
Kvart plass/1 dag pr uke: inntil 6 timer

Ved eventuell utvidelse av SFO-plassen benyttes følgende betalingssatser:

  • En dags tilbud kr 165,- pr ekstradag

  • Barn med halv plass kr 165,- pr dag dersom utvidelsen medfører en ekstradag i forhold til den avtalte tilstedeværelsen.

  • Kr 100,- pr dag dersom utvidelsen skjer på dager der barnet i utgangspunktet er til stede.

  • Kjøp av ekstradager for barn UTEN plass i SFO:
    Settes til kr 410,- pr dag.


Søskenmoderasjon settes til 35 % for barn nr 2 (som barn nr 2 menes det yngste barnet), og 60% for barn nr 3.

  • ” For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 145,- pr påbegynt 15 minutter.

  • Det settes et beløp på kr 165,- i kostpenger for alle typer plass i alle sfo

  • Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 20,-