Ved Kulstad skole, Olderskog skole, Mosjøen skole og Granmoen skole.

 

  Barn nr 1 

  Barn nr 2
(30 %
søskenmoderasjon)

  Barn nr 3
(50 %
søskanmoderasjon)

Hel plass

  Kr. 2 915,- pr mnd

  Kr. 2 040,- pr mnd

  Kr. 1 460,- pr mnd

Halv plass

  Kr. 1 820,- pr mnd

  Kr. 1 270,- pr mnd

  Kr.   910,- pr mnd

1 dag/uke (gjelder
Elsfjord og Granmoen)

   Kr.  845,- pr mnd

Kr.  590,- pr mnd

  Kr.   425,- pr mnd

Hel plass kan benytte 12 timer eller mer pr uke.
Halv plass kan benytte inntil 12 timer pr uke.
Kvart plass/1 dag pr uke: inntil 6 timer

Ved eventuell utvidelse av SFO-plassen benyttes følgende betalingssatser:

  • En dags tilbud kr 180,- pr ekstradag
  • ​Barn med halv plass kr 180,- pr dag dersom utvidelsen medfører en ekstradag i forhold til den avtalte tilstedeværelsen.
  • Kr 115,- pr dag dersom utvidelsen skjer på dager der barnet i utgangspunktet er til stede.
  • Kjøp av ekstradager for barn UTEN plass i SFO:  kr 440,- pr dag

"For-sent-hentet-gebyret":
Kr 160,- pr påbegynt 15 minutter.

Kostpenger: 
Det settes et beløp på kr 175,- i kostpenger for alle typer plass i alle SFO
Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 20,-