Ved Kulstad skole, Olderskog skole, Mosjøen skole, Granmoen skole og Elsfjord skole.

 

  Barn nr 1 

  Barn nr 2
(30 %
søskenmoderasjon)

  Barn nr 3
(50 %
søskanmoderasjon)

Hel plass

  Kr. 2 845,- pr mnd

  Kr. 1 990,- pr mnd

  Kr. 1 425,- pr mnd

Halv plass

  Kr. 1 775,- pr mnd

  Kr. 1 240,- pr mnd

  Kr.   890,- pr mnd

1 dag/uke (gjelder
Elsfjord og Granmoen)

   Kr.  825,- pr mnd

Kr.  575,- pr mnd

  Kr.   415,- pr mnd

Hel plass kan benytte 12 timer eller mer pr uke.
Halv plass kan benytte inntil 12 timer pr uke.
Kvart plass/1 dag pr uke: inntil 6 timer

Ved eventuell utvidelse av SFO-plassen benyttes følgende betalingssatser:

  • En dags tilbud kr 175,- pr ekstradag
  • ​Barn med halv plass kr 175,- pr dag dersom utvidelsen medfører en ekstradag i forhold til den avtalte tilstedeværelsen.
  • Kr 110,- pr dag dersom utvidelsen skjer på dager der barnet i utgangspunktet er til stede.
  • Kjøp av ekstradager for barn UTEN plass i SFO:  kr 430,- pr dag

"For-sent-hentet-gebyret": Kr 155,- pr påbegynt 15 minutter.

Kostpenger: Kr 170 for alle typer plass i alle sfo
Ved kjøp av enkeltdag kr 20,- pr dag.