Vefsn kommunestyre fastsetter ny festeavgift på kr 150 pr./ år pr. grav. Festeavgiften indeksreguleres hvert år for prisstigning. Den graven som tas i bruk først i et gravsted er i hht §17 i Forskrift til Gravferdsloven uten festeavgift i fredningstida.

Vedtatt av Vefsn kommunestyre 14.12.06 sak 129/16.