Foreldrebetaling i kommunale barnehager

For perioden 01.08.19 – 31.12.19 til:

Oppholdstid pr uke Kronebeløp Frukt/Mat
100 % =41 t. pr uke Kr.3 040,- Kr. 400,-
80 % = 32 t pr uke Kr. 2 885,- Kr. 320,-
50 % = 24 t pr uke Kr. 2 635,- Kr. 200,-

Kjøp av ekstra dag: 350,-
Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 25,-

Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr 2, og 50 % for barn nr 3 eller flere.
”For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 130,- pr påbegynt 15 minutter.

Private barnehager 
Private barnehager kan ha varierende priser men ingen overskrider makspris for hel plass. Matpenger kan komme i tillegg.

Redusert foreldrebetaling

Har du flere barn i barnehagen? - Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er det 30%, og for det tredje barnet og oppover er det 50% reduksjon. 

 

Har du lav inntekt? 

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt,

Redusert foreldrebetaling.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

 

Gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2,- 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

 

Hvordan får jeg redusert foreldrebetaling?

Foreldre må levere elektronisk søknad til Vefsn kommune, og levere dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt. Etter beregning av inntekt, blir det fattet et eventuelt vedtak om redusert foreldrebetaling.        

Vedtaket gjelder for ett barnehageår, og det må derfor søkes på nytt hvert barnehageår.

 

Mer informasjon om redusert foreldrebetaling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid