Foreldrebetaling i kommunale barnehager

Foreldrebetaling i kommunale barnehager fastsettes for perioden 01.01.19 – 31.07.19 til:

Oppholdstid pr uke Kronebeløp Frukt/Mat
100 % =41 t. pr uke Kr. 2 990,- Kr. 400,-
80 % = 32 t pr uke Kr. 2 835,- Kr. 320,-
50 % = 24 t pr uke Kr. 2 585,- Kr. 200,-

Foreldrebetaling i kommunale barnehager fastsettes for perioden 01.08.19 – 31.12.19 til:

Oppholdstid pr uke Kronebeløp Frukt/Mat
100 % =41 t. pr uke Kr.3 040,- Kr. 400,-
80 % = 32 t pr uke Kr. 2 885,- Kr. 320,-
50 % = 24 t pr uke Kr. 2 635,- Kr. 200,-

Kjøp av ekstra dag: 350,-
Kostpenger ved kjøp av enkeltdag settes til kr 25,-

Søskenmoderasjon settes til 30 % for barn nr 2, og 50 % for barn nr 3 eller flere.
”For-sent-hentet-gebyret” settes til kr 130,- pr påbegynt 15 minutter.

Private barnehager 
Private barnehager har varierende priser men ingen overskrider makspris for hel plass. Matpenger kan komme i tillegg.

Redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra august 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

 

Mer infomrasjon om redusert foreldrebetaling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid