I første omgang skal høyspentkablene som ligger langs brua legges om. Vegen vil derfor bli stengt en periode før selve rivingen av den gamle brua starter.

Vefsn kommune ønsker at flest mulig som skal til og fra Mosjøen sentrum kjører via rundkjøring på Nyrud - Mathias Bruuns gate - Sentrum. Dette for å unngå at det oppstår trafikale problemer rundt Bordvedneset.


Omkjøring mosjøen.png
 

Årsaken til at det bygges ny bru over Skjerva, er at Eolus Vind skal frakte vindmølledeler opp på Øyfjellet. Dagens bru har for dårlig bæreevne. De tyngste transportene som skal over brua veier opp mot 150 tonn. Den nye Skjervbrua er planlagt ferdigstilt i Desember.