Åpningstider

Kulstad skolefritidsordning er åpen alle hverdager fra 06.30 til 16.30

Unntak fra dette gjelder 5 kurs- og planleggingsdager.

Julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag er også SFO stengt. 

Dagsrytme

kl. 06.30    Vi åpner
kl. 07.00    Frokost (avsluttes kl. 08.00). Barna får mat og drikke på SFO
kl. 08.15    Barna går inn på skolen
kl. 08.25    Skolen starter
kl. 11.00 - 12.00      Midttime, med organiserte aktiviteter for 1-4 trinn
kl. 13.30    Skolen er ferdig
kl. 14.00    Mat og frukt
kl. 14.30    Aktiviteter 
kl. 16.30    Vi stenger. Alle barn skal være hentet og ute av bygningen innen denne tid.